TRUYỀN CẢM HỨNG

TRUYỀN CẢM HỨNG 102

"Bạn có thể là một người giải quyết vấn đề XUẤT SẮC bằng cách kể những câu chuyện để cập nhật niềm tin của mọi người và cho họ sự lựa chọn, chứ ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 100

  Để đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống dễ dàng hơn, hãy sử dụng TẤT CẢ các kỹ năng của bạn. Để đạt được bất kỳ kỹ năng trong cuộc sống dễ ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 099

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn đi đúng hướng. Hãy làm theo tiếng nói của TRÁI TIM chứ không phải là theo lý trí của bạn. Hãy làm theo ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 098

"Năng lượng tích cực tạo ra năng lượng tích cực. Khi bạn hạnh phúc, mọi người xung quanh bạn cũng sẽ được lây. " ~ Daniel Phạm ~

TRUYỀN CẢM HỨNG 097

Sức khỏe TIẾT LỘ bạn là người khỏe mạnh như thế nào. Tình yêu TIẾT LỘ bạn là người nhân hậu như thế nào. Niềm vui TIẾT LỘ bạn là người hạnh ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 096

"Để làm việc tốt, bạn phải đặt mình cả trong trạng thái TỐT NHẤT của tinh thần và cơ thể. Chỉ khi cơ thể và tâm trí làm việc của bạn được ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 095

"Người ta KHÔNG nhìn thấy được lợi ích của việc có tính cách tốt, vì vậy họ không đánh giá cao, không thực hành, hoặc không ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 094

Bạn có thể tìm mọi lý do để đổ lỗi cho ai đó hoặc vấn đề nào đó, hoặc bạn có thể nhận trách nhiệm 100% về mình. Sự lựa chọn như thế ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 093

"Có ba điều sẽ thúc đẩy bạn trong việc đạt được mục tiêu của mình: Sứ mệnh để nhắm ngay tới, sự hỗ trợ để giúp bạn cùng tiến, và sự chỉ ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 091

Chúng ta đều biết rằng năng lượng là tất cả. Vì vậy, để duy trì NĂNG LƯỢNG CAO: • Duy trì trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất của bạn. • ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 090

“Tôi không có...” hoặc “Làm thế nào để tôi có được...” Sẽ dẫn đến cuộc sống hối tiếc hoặc cuộc sống mãn nguyện. ~ Daniel Pham ~

TRUYỀN CẢM HỨNG 089

"Tôi có thể làm" bạn đạt được 30% đoạn đường. Thái độ "Tôi muốn làm" bạn đạt được 50% đoạn đường. Thái độ "Tôi phải ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 087

"Cuộc sống của bạn sẽ chuyển đổi nếu bạn sử dụng mười lăm phút thời gian của bạn mỗi ngày để TÌM KIẾM sự khôn ngoan." ~ Daniel Pham ~

TRUYỀN CẢM HỨNG 086

"Bạn càng SUY NGẪM, bạn càng PHÁT TRIỂN. Sự thấu hiểu cả những sai lầm và những thành công sẽ làm cho bạn tốt hơn cho cơ hội tiếp theo." ~ Daniel Pham ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 085

"Những người bình thường KHÔNG sẵn sàng để học hỏi. Những người thông minh nghĩ rằng họ PHẢI học. Người khôn ngoan luôn luôn YÊU THÍCH học ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 084

Có người luôn luôn viện lý do để KHÔNG cập nhật các niềm tin đúng. Có người luôn luôn viện lý do để KHÔNG phải lựa chọn ...

TRUYỀN CẢM HỨNG 083

"Bạn có thể viện lý do để cho phép mình tiếp tục làm những điều gì đó sai trái. Hoặc bạn có thể chuyển đổi bản thân bằng cách ...